Κατηγορίες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με το Σύστημα Ελέγχου Εργαλείων της Teng Tools κάθε εργελείο έχει τη δική του θέση. Αντί να ορίζουμε εμείς θέση σε κάθε εργαλείο, κάθε σετ εργαλείων είναι ήδη οργανωμένο σύστημα το οποίο ταιριάζει και εφαρμόζει τέλεια στο συρτάρι του εργαλειοφορέα σας. Με αυτό το τρόπο γίνεται εξοικονόμηση χώρου και κάθε εργαλείο εφαρμόζει τέλεια στη θέση του.